Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan 3-4 kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta.


SOMISTUSTAIDE - PROJEKTI

3.4.2023 - 2.7.2023, ma-to klo 9.00 -14.00

Somistustaide on 3 kuukautta kestävä projektikokonaisuus, joka suunnittelee, luo ja tekee festivaalituotantoihin yhdessä suunniteltuja visuaalisia elementtejä ja fiilistelee myös jakson aikana tapahtuvissa tapahtumissa valmista lopputulosta. Projektin aikana nuori osallistuu taidesisältöjen suunnitteluun sekä taidekokonaisuuksien toteutukseen käytännössä. Projektin aikana myös kokeillaan ja harjoitellaan erilaisia ideointityökaluja ja ongelmanratkaisua. Projektin tavoitteena on hankkia voimavaroja arkeen luovan ja toiminnallisen tekemisen kautta yhdessä. Aikaisempaa harrastuneisuutta taidealoista ei vaadita. 

Projektiryhmään otetaan 15 (18-29v.) nuorta. Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin voi osallistua kuntouttavan työtoiminnan tai pajan omalla sopimuksella.


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

Somistustaide-projektiin osallistutaan kuntouttavan työtoiminnan- tai pajan sopimuksilla. Toimintapäiviä on 4 (ma-to). 

Projektit kokoontuu 4 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla taidealanosaajan ohjauksessa. Osa toiminnoista tapahtuu myös festivaalialueilla ja Rytmikorjaamon piha-alueella. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös Tolkun omaa toimintaa, jolloin mm. liikutaan, kokataan, tehdään hyvänmielentempauksia, vierailukäyntejä tai vauhditetaan opintoja. Nuorten Tolkun toiminta saa Aluehallintoviraston myöntämää tukea nuorten työpajatoimintaan

Toiminta käynnistyi ESR-rahoitteisena hankkeena 2019

 

2023 Nuorten Tolkku | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode