Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. 

Muotoilu-ja kuvataide projektit tarjoavat somistustaide-, kuvataide- ja kädentaitosisältöjä.            Kulttuuritaide projektit tarjoavat teatteri-, musiikki- ja mediasisältöjä. 

Projekteissa työstetään mm.  näyttelykokonaisuuksia, yksittäisiä taideteoksia, esityksiä,  tapahtumatuotantoja ja erilaisia hyvänmielentempauksia. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja ryhmiä ja kestoltaan 3-4 kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkkuun ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta. 

Projekteihin ohjaudutaan joko työkokeilu- tai pajan omalla sopimuksella. 


Projektihaku auki 26.8.2024

Somistustaide goes Halloween - projekti ajalla 2.9.2024 - 15.12.2024

3,5 kk kestävä Somistustaide - projekti joka suunnittelee ja toteuttaa tapahtumiin visuaalisia elementtejä ja fiilistelee jakson aikana tapahtuvissa tapahtumissa valmista lopputulosta.  Nuori osallistuu taidesisältöjen suunnitteluun sekä kokonaisuuksien toteutukseen käytännössä. Projektin aikana toteutetaan Halloween -tapahtuma Pohjan nuorisotalolle sekä muita pienempiä teoksia muihin ympäristöihin.

Projektia vetää alan osaajat, yksilövalmennuksesta vastaavat Tolkun työntekijät. Mukaan otetaan 15 nuorta, (18-29 v.). Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, valmennusta kohti työelämää tai koulutusta sekä tukea tulevaisuuden suunnitelmiin.


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

Projekteihin voi osallistua nuori työkokeilu- tai pajan omalla sopimuksella.

HUOM! Kuntouttavaa työtoimintaa ei työpajalla enää järjestetä. 

Projektit kokoontuvat 4 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla, Nuorisokeskuksen teatterisalissa tai esimerkiksi festivaalin toteutuspaikassa, aina taidealanosaajan ohjauksessa. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös Tolkun omaa toimintaa, mm.  liikkuminen ja hyvinvointi,  hyvänmielentempaukset, vierailukäynnit, tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttäminen ja jatkosuunnitelmat yksilövalmennuksessa.Nuorten Tolkun toiminta saa Aluehallintoviraston myöntämää tukea nuorten työpajatoimintaan

Toiminta käynnistyi ESR-rahoitteisena hankkeena 2019

 

2024 Nuorten Tolkku | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode