Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. 

Muotoilu-ja kuvataide projektit tarjoavat somistustaide-, kuvataide- ja kädentaitosisältöjä.            Kulttuuritaide projektit tarjoavat teatteri-, musiikki- ja mediasisältöjä. 

Projekteissa työstetään mm.  näyttelykokonaisuuksia, yksittäisiä taideteoksia, esityksiä,  tapahtumatuotantoja ja erilaisia hyvänmielentempauksia. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja ryhmiä ja kestoltaan 3-4 kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkkuun ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta.


ESITTÄVÄ TAIDE - PROJEKTI

2.1.2024 - 24.3.2024, ma-to klo 9.00 -14.00

3 kk kestävässä projektissa nuori pääsee tutustumaan teatterin tekemiseen kokonaisvaltaisesti, kuten ääni-ja valotekniikkaan, lavastukseen, maskeeraukseen, näyttelijäntyöhön sekä esittävän taiteen eri muotoihin. Projektissa tehdään demo-esityksiä mutta mahdollisuus myös työstää isompi esitys. Projektia vetää alan osaajat, yksilövalmennuksesta vastaavat Tolkun työntekijät. Aikaisempaa harrastuneisuutta ei vaadita.

Projektin tavoitteena on tutustua teatterialan työkenttään, löytää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä vahvistaa omia tulevaisuuden suunnitelmia. Projektin aikana nuori saa myös henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen sekä työelämään liittyviin kysymyksiin. Projektiin voi osallistua 18-29 v. nuori työkokeilusopimuksilla, mahdollisuus myös kuntouttavaan työtoimintaan.


ANIMOINTI- PROJEKTI

2.1.2024 - 24.3.2024, ma-to klo 9.00-14.00

3kk kestävässä Animointiprojektissa kokeillaan erilaisia animaatiotekniikoita, syvennytään animaatioon taiteenalana sekä ideoidaan ja toteutetaan yhteisiä sekä omia tarinoita. Ryhmään otetaan 8 nuorta. Projektin tavoitteena on hankkia voimavaroja arkeen luovan ja toiminnallisen tekemisen kautta. Aikaisempaa harrastuneisuutta taidealoista ei vaadita. Projektia ohjaa alan ammattilainen, yksilövalmennuksesta vastaavat Tolkun työntekijät. 

Projektin tavoitteena on tutustua media-alan työkenttään, löytää omia vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita sekä vahvistaa omia tulevaisuuden suunnitelmia. Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin voi osallistua 18 -29 v. nuori.


 PROJEKTIHAKU AUKI 2.10.-1.12.23 VÄLISEN AJAN!


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

Projekteihin osallistutaan työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnansopimuksella, mahdollisuus myös pajan sopimuksella (nuoret, jotka ovat sairaslomalla, kuntoutustuella/rahalla tai koulun väliaikaisella keskeytyksellä).  

Projektit kokoontuvat 4 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla tai Nuorisokeskuksen teatterisalissa taidealanosaajan ohjauksessa. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös Tolkun omaa toimintaa, mm.  liikkuminen ja hyvinvointi,  hyvänmielentempaukset, vierailukäynnit, tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttäminen ja jatkosuunnitelmat yksilövalmennuksessa.Nuorten Tolkun toiminta saa Aluehallintoviraston myöntämää tukea nuorten työpajatoimintaan

Toiminta käynnistyi ESR-rahoitteisena hankkeena 2019

 

2023 Nuorten Tolkku | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode