Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. 

Muotoilu-ja kuvataide projektit tarjoavat somistustaide-, kuvataide- ja kädentaitosisältöjä.            Kulttuuritaide projektit tarjoavat teatteri-, musiikki- ja mediasisältöjä. 

Projekteissa työstetään mm.  näyttelykokonaisuuksia, yksittäisiä taideteoksia, esityksiä,  tapahtumatuotantoja ja erilaisia hyvänmielentempauksia. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja ryhmiä ja kestoltaan 3-4 kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkkuun ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta. 

Projekteihin ohjaudutaan joko työkokeilu- tai pajan omalla sopimuksella. 


NYT KÄYNNISSÄ Somistustaide- projekti

2.4.2024 - 30.6.2024, ma-to klo 9.00 -14.00

Somistustaide on 3 kk kestävä projektikokonaisuus, joka suunnittelee ja toteuttaa festivaalituotantoihin visuaalisia elementtejä ja fiilistelee jakson aikana tapahtuvissa tapahtumissa valmista lopputulosta. Projektin aikana nuori osallistuu taidesisältöjen suunnitteluun sekä taidekokonaisuuksien toteutukseen käytännössä. Tämän projektin aikana toteutetaan somisteita mm. Pikkuprovinssiin ja Provinssiin.

Projektin tavoitteena on hankkia voimavaroja arkeen luovan ja toiminnallisen tekemisen kautta. Aikaisempaa harrastuneisuutta taidealoista ei vaadita. Projektiryhmään otetaan 15 nuorta. Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin voi osallistua 18-29v. nuori.


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

Projekteihin voi osallistua nuori työkokeilu- tai pajan omalla sopimuksella.

HUOM! Kuntouttavaa työtoimintaa ei työpajalla enää järjestetä. 

Projektit kokoontuvat 4 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla, Nuorisokeskuksen teatterisalissa tai esimerkiksi festivaalin toteutuspaikassa, aina taidealanosaajan ohjauksessa. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös Tolkun omaa toimintaa, mm.  liikkuminen ja hyvinvointi,  hyvänmielentempaukset, vierailukäynnit, tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttäminen ja jatkosuunnitelmat yksilövalmennuksessa.


TULOSSA SYKSYLLÄ - haku auki

2.9.-15.12.2024 

Tolkun Audiovisu- ja Somistustaide- projektit kestävät 3,5kk, 2.9.-15.12.2024. Audiovisu-projekti valmentaa nuoria kohti työelämää tai koulutusta! Projektin aikana tutustutaan mm. valo- ja videokuvaukseen, videoeditointiin ja efekteihin, ääni- ja valotekniikkaan, kuvankäsittelyyn ja –muokkaukseen. Projekti vastaa nuorille suunnatun Halloween-tapahtuman ääni-valo- ja videosuunnittelusta sekä on mukana myös muissa tapahtumissa. Mukaan otetaan 6 nuorta.

Somistustaide suunnittelee ja toteuttaa tapahtumiin visuaalisia elementtejä ja fiilistelee jakson aikana tapahtuvissa tapahtumissa valmista lopputulosta. Projektin aikana nuori osallistuu taidesisältöjen suunnitteluun sekä taidekokonaisuuksien toteutukseen käytännössä. Projektissa aikana toteutetaan isompi Halloween -tapahtuma Pohjan nuorisotalolle sekä muita pienempiä teoksia muihin ympäristöihin. Mukaan otetaan 10 nuorta.

Projektia vetää alan osaajat, yksilövalmennuksesta vastaavat Tolkun työntekijät. Projektiin voi osallistua 18-29 v. nuori. Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin.Nuorten Tolkun toiminta saa Aluehallintoviraston myöntämää tukea nuorten työpajatoimintaan

Toiminta käynnistyi ESR-rahoitteisena hankkeena 2019

 

2024 Nuorten Tolkku | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode