Tolkun projektit


Tolkun projektit ovat ainutkertaisia kokonaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten sekä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Projektityöt painottuvat laaja-alaisesti eri ammattialoille. Jokaisessa Tolkun projektissa liikutaan sekä kokataan säännöllisesti. 

Projektityöt vaihtelevat tapahtumatuotannoista, esityksiin aina päiväkodeista palvelutaloihin ja erilaisista hyvänmielentempauksista. Projektimme tuottavat hyvää mieltä nuorille, mutta ne tuovat iloa myös muille!

Tolkun projektit ovat suljettuja projektiryhmiä ja kestoltaan 3-4 kuukauden mittaisia. Projektiryhmät kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, maanantaista torstaihin klo 9.00-14.00 välisenä aikana. Nuori voi itse hakeutua Tolkulle ottamalla yhteyttä ohjaajiin TAI nuori ohjautuu eri yhteistyökumppaneiden kautta.

Jokaiseen Tolkun projektiin osallistutaan alkuhaastattelun kautta.


KOKEILEVA KUVATAIDE - PROJEKTI

28.8.2023 - 17.12.2023, ma-to klo 9.00 -14.00

Kokeileva Kuvataide on 4 kuukautta kestävä projektikokonaisuus,jossa toteutetaan kuvataiteen teoksia sekä järjestetään tehdyistä töistä yhteinen työnäytös. Projektin aikana tutustutaan erilaisiin kuvataiteen tekniikkoihin ja kokeillaan kuvataiteen eri toteutustapoja. Aikaisempaa harrastuneisuutta taidealoista ei vaadita. Ryhmään otetaan 10 nuorta. Ryhmä kokoontuu 4 päivää viikossa, ma-to. Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projekti on suunnattu 16 -29 v. nuorille.

Projektin aikana nuori saa henkilökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin voi osallistua kuntouttavan työtoiminnan tai pajan omalla sopimuksella.


TOLKUN SOUNDI - PROJEKTI

28.8.2023 - 17.12.2023, ma-to klo 9.00-14.00

Tolkun Soundi on musiikkipainotteinen 4kk kestävä projekti, jossa tutustutaan musiikin tekemiseen käytännön tasolla. Tolkun Soundissa jokainen tekee oman musiikillisen teoksen / teoksia, valitsemallaan tavalla. Musiikkiteos voidaan toteuttaa täysin koneella tehden tai nuoren itse osin soittaen/laulaen. Projekti on kokonaisuus, jonka suunnitteluun ryhmän nuoret myös osallistuvat. Ryhmään otetaan 5 nuorta. Tolkun Soundia ohjaa musiikkialan ammattilainen, yksilövalmennuksesta ja muusta toiminnasta vastaavat Tolkun työntekijät. 

Projektin tavoitteena on oppia musiikin tekemistä, ehkä soittamistakin ja löytää voimavaroja arkeen mielekkään tekemisen kautta. Projektin aikana nuori saa henkiökohtaista ohjausta elämän- ja arjenhallintaan, tukea koulutukseen ja työelämään liittyviin kysymyksiin sekä tulevaisuuden suunnitelmiin. Projektiin voi osallistua 16-29 v. nuori.


Nuoret osallistuvat projekteihin 4 päivää viikossa. Toimintapäivät ma-to klo 9.00-14.00.

Projekteihin osallistutaan kuntouttavan työtoiminnan- tai pajan sopimuksilla. Toimintapäiviä on 4 (ma-to). 

Projektit kokoontuu 4 kertaa viikossa Pohjan nuorisotalolla taidealanosaajan ohjauksessa. Viikko-ohjelmaan kuuluu myös Tolkun omaa toimintaa, jolloin mm. liikutaan, kokataan, tehdään hyvänmielentempauksia, vierailukäyntejä tai vauhditetaan opintoja. Nuorten Tolkun toiminta saa Aluehallintoviraston myöntämää tukea nuorten työpajatoimintaan

Toiminta käynnistyi ESR-rahoitteisena hankkeena 2019

 

2023 Nuorten Tolkku | Seinäjoen nuorisopalvelut
Sivusto: Webnode